Sitemizin işlemesini sağlamak için teknik çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Nomad Spare Parts Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Metni Okudum

KVKK Başvuru Formu

 

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN veya İŞE ALIM GÖRÜŞMESİNE KATILAN İŞÇİ ADAYLARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI RIZA BEYAN ve TAAHHÜT BELGESİ

 

Şirketinize iş başvurusu yapmam veya iş görüşmesine katılmam kapsamında;

 

1.İş Başvuru Formu veya CV’yi bizzat kendim doldurup hazırladığımı, İş Başvuru Formuna yada CV’ye yazdığım kişisel verilerimin tamamen gerçeği yansıttığını, İş Başvurusu Formu yada CV’de sorulmayan yada talep edilmeyen hiçbir kişisel veri belirtmediğimi, böyle durumların ortaya çıkması halinde bu kişisel verilerin işlenmesine de açık rızam olduğunu ve herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi, 

 

2.İş Başvurusu Formunu doldurup imzaladıktan sonra veya CV hazırlayıp imzaladıktan sonra bunu şirketiniz tarafından teslim edilecek boş zarfa koyarak, zarfın ağzını kapatmadan şirketiniz insan kaynakları departmanına teslim edilmek üzere ilgili görevliye bizzat teslim edeceğimi,

 

3.İş Başvuru Formunun veya CV’nin şirketiniz içindeki ilgili herhangi bir departman yönetici/yetkilisine veya grup şirketi yada şirketiniz ile ticari işbirliği olan diğer şirketlerin ilgili görülen departman yönetici/yetkilisine her türlü ortamda(kağıt, mail, dijital ve diğer ortamlar)yönlendirilerek incelenmesinin ve değerlendirilmesinin sağlanmasına, kişisel verilerimin bu şekilde işlenmesine, aktarılmasına açık rızamın olduğunu,

 

4.İş Başvurusu Formuna yada CV’ye yazdığım kişisel verilerimin 6(altı) ay süre ile kağıt ortamında veya dijital ortamda muhafaza edilmesine, kişisel verilerimin işlenmesine, gerektiği durumlarda ilgili alıcı gruplara aktarılmasına ve kendim tarafından beyan edilen tüm iletişim verilerim kullanılarak tarafımla iş görüşmesi veya iş teklifi için iletişim kurulabilmesine açık rıza gösterdiğimi,

 

5.İşe kabul edilmem ve işe başlamam durumunda, İş Başvuru Formunda yer alan kişisel verilerimin işçi özlük dosyası kapsamına alınarak, kanundan yada iş akdinden doğan nedenlerle açık ve ayrı bir rıza vermem gerekmeksizin şirketiniz tarafından işlenebileceğini bilip, kabul ettiğimi,

 

6.İşe alım görüşmesinde, Şirketinizin insan kaynakları politikası doğrultusunda kişisel verilerime ve mutlak olarak gerekmesi koşulu ile özel nitelikli kişisel verilerime dair yöneltilen sorulara tam ve eksiksiz olarak yanıt vereceğimi, kişisel verilerime dair sorulan sorulara verdiğim cevapların Şirketiniz insan kaynakları departmanı tarafından not alınabileceğini, yazılı olarak kayda geçirilebileceğini, 6(altı) ay süre ile Şirket bünyesinde işlenip muhafaza edilebileceğine açıkça rıza gösterdiğimi,

 

7.İş Başvuru Formunda veya CV’de  belirttiğim referans kişilere, iş başvurusunda kendilerini referans gösterdiğime dair bilgilendirme yaptığımı, referans gösterdiğim kişilerin kişisel verilerini(kimlik verisi, iletişim verisi, iş ve meslek verisi) onların ön onay ve rızasını alarak yazdığımı, referans gösterdiğim kişilerle benim hakkımda serbestçe iletişime geçme hakkınız olduğunu, bu hususta tüm sorumluluğun tarafımda olduğunu,

 

8.İş Başvuru Formuna veya CV’ye yazmış olduğum kişisel verilerimle ilgili olarak Şirketinizin  www.nomad.com.tr web sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Aydınlatma  Metnini”  okuduğumu, incelediğimi beyan eder, bu ilan metnindeki hususlara göre hareket edeceğimi, tarafıma bunun haricinde ayrı bir bilgilendirme yapılmasına gerek bulunmadığını,

 

Beyan eder, açık rıza verir, kabul ve taahhüt ederim.

 

Adı Soyadı                     :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih                              :

İmza                               :